Home > Hiburan > Lirik Lagu > Lyric ALEXANDER RYBAK Din Första Kyss

Lyric ALEXANDER RYBAK Din Första Kyss

Djupt i ditt hjärta
där finns det ett rum
och jag har en nyckel ditt in.
Vart Du än far över hela vår jord
jag följer Dig i fantasin.

Den dag du ska du välja
den man du vill ha,
en tvekan jag hör i din röst.
För en hemlighet finns
som vi båda förstår.
En tanke som skänker mig tröst
Ja, en hemlighet finns
som vi båda förstår.
Den tanken känns skön i mitt bröst!

För där finns
massor av män som är bättre än jag,
som kommer till Dig med fina förslag.
Men en sak Maria, jag mins den som nyss,
din första kyss.

Vart än jag far
så finns i förvar
din värme och minnet jag fick.
Trots tiden som går
i årstiders spår
finns tanken på vårt ögonblick.

En dag ska vägarna föra mig hem.
Jag tänker på det varje natt.
Den hemlighet finns som vi två kan förstå.
En tanke som gör mig besatt.
Ja, en hemlighet finns som vi två kan förstå.
En tanke som gör mig besatt.

För där finns
flickor i mängd, vem jag vill kan jag få,
men för mig så är Du den enda ändå.
För en sak Maria, jag minns den som nyss
min första kyss.

Djupt i min själ finns förtvivlan och hopp.
Var finns alla tankar Du gav?
Och nu vill jag resa runt hela vår värld
och söka nå´n att hålla av.

Förtvivlad jag säger:
Det finns inget slut!
Men jag vet vi ska träffas igen,
för en hemlighet finns som vi båda förstår.
Vi kan vara tillsammans min vän!
Ja, en hemlighet finns som vi båda förstår:
För evigt tillsammans igen.

För där finns
många som säger att kärlek är blind,
men vår lever i ljus, i sommar och vind.
För vi har varandra
och minns den som nyss.
vår första kyss.

[English translation]

Deep in your heart
There is a room
And I have a key into it
Wherever you go all over the world
I will follow you in my fantasy

The day you will choose
The man you will have
A doubt I hear in your voice
Because there is a secret
We both understand
A thought that gives me comfort
Yes there’s a secret
That we both understand.
This thought feels good in my heart

Because there are
Lots of men being better than me
Coming to you with great suggestions
But one thing, Maria I remember as recently
Your first kiss

Wherever I go
It is kept safe
Your warmth and the memory I got
Despite the time that passes
In the season’s tracks
Exists the thought of our moment

One day the roads will take me home
I think of this every night
The secret exists that the two of us can understand
A thought that makes me obsessed
Yes, a secret exists that the two of us can understand
A thought that makes me obsessed

Because there are
Girls in big amounts, whomever I want I can have
But for me you are still the only one
Because one thing, Maria I remember as recently
My first kiss.

Deep in my heart there’s despair and hope
Where are all the thoughts that you gave?
And now I want to travel all around the world
Searching for someone to care for.

Despairing I say:
There is no end!
But I know we will meet again
Because a secret exists that we both understand
We can be together, my friend!
Yes a secret exists that we both understand:
Forever together again.

Because there are
Many who say that love is blind
But our live in light, summer and wind
Because we have each other
And remember as recently
Our first kiss

x

Check Also

Chord Audy Satu Jam Saja

C Jangan berakhir         Dm          G Aku tak ingin berakhir Em        Am Satu jam saja         Dm Kuingin diam berdua Dm                    G Mengenang yang pernah ada C Jangan berakhir             Dm         G Karena esok tak kan lagi Em        Am ...