Home > Hiburan > Lirik Lagu > Chord Superman Is Dead Muka tebal [tab]

Chord Superman Is Dead Muka tebal [tab]

intro
e|——————|
B|——————|
G|-44444444———|
D|-44444444–4444-4-|
A|-22222222–4444-4-|
E|———–2222-2-|

chorus
e|———————————-|
B|———————————-|
G|-4-4————4-44————–| 2x
D|-4-4-4446-66-4444-44-4446-66-2244-|
A|-2-2-4446-66-4442-22-4446-66-2244-|
E|—–2224-44-222—–2224-44-0022-|

versi
e|—————————————–4-|
B|————————————–4—-|
G|——————————————-|
D|-6666-4444-2222-4444-6666-4444-2222-4444—|
A|-6666-4444-2222-4444-6666-4444-2222-4444—|
E|-4444-2222-0000-2222-4444-2222-0000-2222—|

e|—————————————|
B|—————————————|
G|—————————————|
D|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2-2-2222-|
A|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2-2-2222-|
E|-4444-2222-0000-2222-4444-222-0-0-0000-|

chorus
e|—————————————————————-|
B|—————————————————————-|
G|-868-8–8-9-999-999—————–868-8–8-9-999-999———-|
D|-868-8–8-9-999-9999-9–9-9-9886644-868-8–8-9-999-999—-11—|
A|-646-6–6-7-777-7779-9–9-9-9886644-646-6–6-7-777-7779h11——|
E|——————-7-7–7-7-7664422—————————–|

versi 2
e|—————————————–4-|
B|————————————–4—-|
G|——————————————-|
D|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2————|
A|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2————|
E|-4444-2222-0000-2222-4444-222-0————|

e|—————————————|
B|—————————————|
G|—————————————|
D|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2-2-2222-|
A|-6666-4444-2222-4444-6666-444-2-2-2222-|
E|-4444-2222-0000-2222-4444-222-0-0-0000-|

chorus 2
e|———————————————————-10—|
B|——————————————————8h10——|
G|-868-8–8-9-999-999—————–868-8–8-9-999-999———-|
D|-868-8–8-9-999-9999-9–9-9-9886644-868-8–8-9-999-999———-|
A|-646-6–6-7-777-7779-9–9-9-9886644-646-6–6-7-777-777———-|
E|——————-7-7–7-7-7664422—————————–|

bridge
e|——————————–|
B|——————————–|
G|——————————–| 2x
D|-2-2-2224-444-444646–46-46-4-4-|
A|-2-2-2224-444-444646–46-46-4-4-|
E|-0-0-0002-222-222424–24-24-2-2-|

e|———————————————-|
B|——————–7-54—7-5-454——4—–|
G|——————4—–64——–644–4-46-6-|
D|-2-2-2224-444-444—————————–|
A|-2-2-2224-444-444—————————–|
E|-0-0-0002-222-222—————————–|

interlude :
e|————————————————————–|
B|————————————————————–|
G|—————————————————–8-9-8—-|
D|———————————————989-9-11——11-|
A|—————–6/7-6-6-67/9-7-7-79/11-9-9-9—————–|
E|-/7-7-79/11-9-9-9———————————————|

e|————————————————-|
B|————————————————-|
G|—–8-8h9p8–8-8h9p8–8-8h9p8—11-9898-11(24x)-|
D|-9-11——-11——-11——-11—————–|
A|————————————————-|
E|————————————————-|

chorus 3
e|—————————————————————-|
B|—————————————————————-|
G|-868-8–8-9-999-999—————–868-8–8-9-999-999———-|
D|-868-8–8-9-999-9999-9–9-9-9886644-868-8–8-9-999-999—-11—-| D|—–11-|
A|-646-6–6-7-777-7779-9–9-9-9886644-646-6–6-7-777-7779h11——| A|-9h11—|
E|——————-7-7–7-7-7664422—————————–|

x

Check Also

Chord Alexandria Penipu

[intro] Bm A G Bm Sama sama sama A Kita menjalin cinta G Kau bilang percuma Bm Sama sama sama A Kita menjalin rindu G Kau bilang berdusta Bm Sudah sudah sudah ...